Leksykon Parazytologiczny

Porozumienie o uczestniczeniu w Studiach doktoranckich na UW
20 lipca 2017
Konferencja „Włośnica w nauce i praktyce”
14 września 2016

Leksykon Parazytologiczny

W ostatnich dniach sierpnia ukazał się Leksykon Parazytologiczny, którego wydawcami są Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN oraz Polskie Towarzystwo Parazytologiczne. Leksykon Parazytologiczny stanowi najbardziej aktualny zbiór współczesnych terminów parazytologicznych przydatnych do zastosowania w dydaktyce, pracy naukowej, diagnostyce, oraz codziennej praktyce medycznej i weterynaryjnej. Leksykon nie tylko porządkuje powszechnie używane polskie nazewnictwo parazytologiczne, ale też wprowadza do języka polskiego i objaśnia w sposób merytoryczny nowe pojęcia obecnie wykorzystywane w nauce światowej. Redaktorem Leksykonu jest prof. dr hab. Teresa Pojmańska. Autorami haseł są również pracownicy naszego Instytutu: z zakresu biologii molekularnej jest prof. dr hab. Halina Wędrychowicz, natomiast z zakresu parazytologii weterynaryjnej prof. dr hab. Bożena Moskwa i prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz.

Leksykon_parazytologiczny_okładkaObraz 320 Obraz 321