Porozumienie o uczestniczeniu w Studiach doktoranckich na UW

XXIV Zjazd Polskiego towarzystwa Parazytologicznego
14 września 2016
Leksykon Parazytologiczny
14 września 2016

W dniu 27 czerwca 2017 r.

Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego w Warszawie podpisał porozumienie o uczestnictwo w Środowiskowych Studiach doktoranckich prowadzonych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia będą prowadzone w formie indywidualnych studiów stacjonarnych, zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich na UW.