Konferencja EMOP XII 2016, Turku, Finlandia

Prof. dr hab. Sergiej Movsesian – gościem Instytutu Parazytologii
16 lipca 2016
Konkurs popularyzatorski INTER – FNP
1 sierpnia 2016

W dniach 20-24 Lipca 2016

odbyła się międzynarodowa konferencja EMOP XII (the 12th European Multicolloquium of Parasitology) w Turku, Finlandii.

W konferencji uczestniczyło 3 pracowników Instytutu: dr inż. Katarzyna Basałaj, dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak oraz dr hab. Daniel Młocicki.

Prezentacje ustne:
 1. The impact of H. diminuta antigens on human macrophages, in vitro (abstrakt) —
  Anna Zawistowska-Deniziak, Katarzyna Basałaj, Barbara Strojny, Daniel Młocicki (NCN 2012/05/B/NZ6/00769)
 2. Mass spectrometry identification of antigenic proteins of the adult tapeworm Hymenolepis diminuta (abstrakt) —
  Daniel Młocicki, Anna Sulima, Rusłan Sałamatin, Justyna Bień (NCN 2012/05/B/NZ6/00769)
 3. Insight into the Hymenolepis diminuta lifecycle and its adaptation to parasitism by comparative proteomic analysis of larval and adult stages (abstrakt) —
  Anna Sulima, Justyna Bień, Rusłan Sałamatin, Daniel Młocicki (NCN 2012/05/B/NZ6/00769)
Postery:
 1. Generation of a ScFv monoclonal antibody library against Fasciola hepatica (abstrakt)
  Luke Norbury, Katarzyna Basałaj, Anna Zawistowska-Deniziak, Halina Wędrychowicz (NCN 2012/05/B/NZ6/00777)
 2. A mulitvalent stage-specific vaccine against Fasciola hepatica in sheep (abstrakt)
  Luke Norbury, Anna Zawistowska-Deniziak, Katarzyna Basałaj, Alicja Sielicka, Agnieszka Wesołowska, Przemysław Wilkowski, Peter M. Smooker, Halina Wędrychowicz (2012/06/M/NZ6/00115)