Prof. dr hab. Sergiej Movsesian – gościem Instytutu Parazytologii

Zebranie Zarządu Głównego PTP
25 czerwca 2016
Konferencja EMOP XII 2016, Turku, Finlandia
1 sierpnia 2016

20-24 czerwca 2016

Współpraca polskich i rosyjskich parazytologów zapoczątkowana przez profesorów W. Stefańskiego i K.I Skrjabina ma długą, ponad 60 tradycję. W ramach tej współpracy w dniach 20-24 czerwca 2016 r. w Instytucie przebywał prof. dr hab. Sergiej Movsesian, kierownik Laboratorium Parazytologii Eksperymentalnej Centrum Parazytologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy między IP PAN i CP RAN oraz opracowanie wspólnego projektu badawczego pt. ”Formowanie bioróżnorodności kompleksów helminto-faunistycznych i układu pasożyt-żywiciel w szczególnie niebezpiecznych helmintozach”. Celem projektu  jest:

  • zbadanie formowania różnorodności biologicznej kompleksów helminto-faunistycznych u zwierząt we współczesnych warunkach ekologicznych i gospodarczych;
  • zbadanie właściwości neurobiologicznych helmintów należących do różnych grup systematycznych;
  • zbadanie molekularno-genetycznej struktury przywr z rodzajów Fasciola, Fascioloides i Parafasciolopsis;
  • badanie układu pasożyt-żywiciel przy eksperymentalnym zarażeniu helmintami zwierząt laboratoryjnych.

Badania realizowane będą w latach 2016-2018. Koordynatorem badań ze strony Instytutu będzie prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz.