Biblioteka

Biblioteka Parazytologiczna liczy 25 000 wolumenów książek oraz 533 tytuły czasopism. Znajduje się w niej literatura dotycząca parazytologii ogólnej, medycznej i weterynaryjnej jaki i nauk pokrewnych tj. zoologia, ekologia, zoogeografia i inne. Jest ona centralną, najbardziej kompletną w kraju biblioteką specjalistyczną, obsługującą całe środowisko parazytologiczne w Polsce, tak naukowców jak i studentów. Biblioteka regularnie powiększa swoje zbiory. Prowadzi ona wymianę z 15 placówkami w kraju i 97 ośrodkami na świecie

Polska Bibliografia Parazytologiczna:

Pobierz rok 2006.pdf
Pobierz rok 2005.pdf
Pobierz rok 2004.pdf

Czasopismo Acta Parasitologica od 2006 roku jest wydawane przez firmę wydawnictw naukowych VERSITA we współpracy z wydawcą Springer Verlag. Acta Parasitologica jest kwartalnikiem w języku angielskim, o zasięgu międzynarodowym, ukazującym się w wersji drukowanej i elektronicznej. Wydawnictwo zamieszcza prace oryginalne, przeglądowe i krótkie komunikaty ze wszystkich dziedzin parazytologii. Nadsyłane artykuły są oceniane wyłącznie przez wybitnych, zagranicznych recenzentów. Czasopismo posiada "impact factor" 0,965 (za rok 2013) na liście czasopism Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej.