Nie żyje prof. Andrzej Malczewski, wieloletni Dyrektor Instytutu Parazytologii

Praca w IP PAN – stanowisko stypendysta/doktorant
26 lipca 2021
Zawiadomienie o obronach rozpraw doktorskich
22 września 2021

Drodzy Państwo, z głębokim smutkiem zawiadamiam 

że w wieku 91 lat zmarł Pan prof. Andrzej Malczewski, wieloletni Dyrektor Instytutu Parazytologii. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 września 2021 r. o godz. 10.00 w Kościele Karola Boromeusza
na Starych Powązkach.

 

B. Moskwa