Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak wśród laureatów IX Edycji programu LIDER

List dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk po zabójstwie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
17 stycznia 2019
Sprawozdanie z seminarium w KPN
14 lutego 2019

W dniu 23 stycznia 2019 r. w Reducie Banku Polskiego w Warszawie odbyła się uroczysta Gala LIDER z udziałem Wicepremiera Jarosława Gowina oraz  Dyrektora NCBR prof. Macieja Chorowskiego. Laureatką IX Edycji programu została dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak.  Projekt zatytułowany „Nowe narzędzie diagnostyczne medycyny ludzkiej i weterynaryjnej – test diagnostyczny do wykrywania inwazji robaka skórnego” uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 196 759 PLN. W związku z nieobecnością Laureatki, certyfikat oraz czek odebrała prof. dr hab. Bożena Moskwa, Dyrektor Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN. 

Głównym celem programu jest poszerzenie kompetencji  młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu i kierowaniu własnym zespołem badawczym. Wyniki prac badawczych mają mieć zastosowanie praktyczne i posiadać potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w IX konkursie wyniosła 1,2 mln zł.

W  IX edycji programu Lider złożono 201 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 51 projektów na łączną kwotą 59 122 066,25  PLN.

Warszawa, 22.01.2019. Minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Jaros³aw Gowin (2L), dyrektor Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju Maciej Chorowski (L) oraz laureaci nagród w Dziedzinie Nauk Biologicznych mgr Katarzyna Hanna Kamiñska (3L), dr n. chem. Lucyna BudŸko (3P), dr Agnieszka KuŸniar (2P) i dr in¿. Anna Zawistowska-Denziak (P) podczas uroczystej gali IX edycji programu Lider, 22 bm. w Reducie Banku Polskiego w Warszawie. (pkus) PAP/Pawe³ Supernak