Kolejny przypadek włośnicy u dzika w województwie mazowieckim.

XXI Festiwal Nauki
16 listopada 2017
XVIII Konferencja DIAGMOL 2017
7 grudnia 2017

W ostatnich dniach

w Instytucie zbadano fragmenty mięśni kolejnego dzika odstrzelonego w województwie mazowieckim. Do izolacji larw zastosowano metodę wytrawiania w sztucznym soku żołądkowym (HCl-pepsyna) zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji Europejskiej No. 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r., natomiast do identyfikacji gatunkowej nicieni zastosowano metodę multiplex PCR wg. Zarlenga i wsp. 1999. Ze względu na możliwość wystąpienia inwazji mieszanej izolację DNA wykonywano z pojedynczych larw.

Ze 130,95 g próbki uzyskano 5436 larw co w przeliczeniu wynosi 41,5 larwy na 1 g tkanki. Wyizolowany gatunek nicieni zidentyfikowano jako Trichinella spiralis. Wszystkie wyizolowane larwy były żywe. Ostatnie doniesienia epidemiologiczne wskazują, że mięso lub przetwory z mięsa dzika są najczęstszym źródłem zarażenia ludzi włośnicą.

Badania mogły zostać przeprowadzone dzięki współpracy z Powiatowym lekarzem Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim dr Maciejem Wierzchoniem.

Załączone zdjęcia przedstawiają larwy włośni pod binokularem oraz wynik reakcji PCR pozwalającej określić gatunek włośni.

Wynik_PCR

Wynik PCR

Larwy_włośnia

Larwy włośnia