Komisja oceniająca działalność Instytutu

Konferencja „Włośnica w nauce i praktyce”
14 września 2016
XX Festiwal Nauki w Instytucie
4 listopada 2016

W dniach 20-21 września 2016 

działalność Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN została poddana ocenie przez Komisję powołaną przez Radę Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (Uchwała na 15/e/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.).

Członkami Komisji byli profesorowie: Grzegorz Bartosz, Krzysztof W. Nowak, Jacek Otlewski, Henryk Okarma (przewodniczący), Wiesław Oleszek. Zgodnie z Uchwałą Komisja dokonała kompleksowej oceny w zakresie aktywności publikacyjnej, działalności naukowej, struktury organizacyjnej oraz finansów Instytutu na podstawie wcześniej uzyskanych materiałów oraz rozmów z pracownikami Instytutu.

Ocena obejmowała lata 2012-2015. Członkowie Komisji zapoznali się również z wnioskami wynikającymi z prac poprzedniej komisji oceniającej Instytut w roku 2012.