Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ADIPAR – nowy projekt w 6 Programie Ramowym
19 stycznia 2012
Konkurs na stanowisko adiunkta
25 maja 2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Wynajem czasu pracy GC-MS, LC-MS, SPE, ekstraktora ciśnieniowego, systemu do zatężania w strumieniu azotu, koncentratora próżniowego, łaźni ultradźwiękowej, wyparki obrotowej oraz cytometru przepływowego z sorterem (pełna specyfikacja w formacie pdf znajduje się pod poniższym linkiem)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA