Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Konkurs na stanowisko adiunkta
2 June 2016
ADIPAR – nowy projekt w 6 Programie Ramowym
2 June 2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Wynajem czasu pracy GC-MS, LC-MS, SPE, ekstraktora ciśnieniowego, systemu do zatężania w strumieniu azotu, koncentratora próżniowego, łaźni ultradźwiękowej, wyparki obrotowej oraz cytometru przepływowego z sorterem (pełna specyfikacja w formacie pdf znajduje się pod poniższym linkiem)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA