Aktualności

25 czerwca 2016

Posiedzenie Rady Naukowej

14 czerwca 2016 Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN W dniu 14 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii im. […]
14 czerwca 2016

Dr Katarina Reiterova – gościem Instytutu Parazytologii

6-10 czerwca 2016 Wizyta gościa z Instytutu Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach W dniach 6-10 czerwca 2016 r. w Instytucie przebywała dr Katarina Reiterova z […]
12 grudnia 2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na: Wynajem czasu pracy urządzeń laboratoryjnych: cytometru przepływowego z sorterem, mikroskopu fluorescencyjnego z polem odwróconym, kamerą i oprogramowaniem, mikrotomu automatycznego, spektrofotometru wielodetekcyjnego […]
14 czerwca 2016

Promocja doktorów habilitowanych i doktorów

1 czerwca 2016 Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – promocja doktorów habilitowanych i doktorów Podczas święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dnia 1 czerwca 2016 odbyła się promocję doktorów habilitowanych i […]