Aktualności

15 czerwca 2020

Granty Narodowego Centrum Nauki dla Pracowników IP PAN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS i  SONATA. Naukowcy z Instytutu Parazytologii uzyskali finansowanie na realizację dwóch projektów. […]
8 marca 2020

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu w kadencji 2019-2022

W dniu 18 lutego 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu w kadencji 2019-2022. W posiedzeniu uczestniczyła prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, Zastępca Przewodniczącego […]
17 lutego 2020

Gazeta Nowodworska o badaniach chorób pasożytniczych łosi w Polsce

Gazeta Nowodworska opublikowała artykuł p. Stefana Traczyk, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego zatytułowany „Łoś – zwierzę duże i liczne”. W artykule, znajdujemy informacje o dynamice populacyjnej łosia […]
17 lutego 2020

Pracownicy Instytutu członkami Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN w kadencji 2020-2023

Zakończyły się Wybory Członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023 r. W wyniku głosowania środowiska naukowego w kraju prof. dr hab. Bożena Moskwa oraz dr hab. […]