13th European Multicolloquium of Parasitology

Posiedzenie Rady Naukowej IP PAN
21 października 2021
Seminarium OW PTP
22 października 2021

W dniach 12-16 października 2021

w Belgradzie (Serbia) odbyło się 13th European Multicolloquium of Parasitology organizowane przez Serbian Society for Parasitology oraz European Federation of Parasitologists (EFP). Ze względów epidemiologicznych, wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej. Hasłem przewodnim konferencji było „Changing climate – changing parasites„.

 

Tematyka konferencji skupiła się na najnowszych osiągnięciach naukowych i technologicznych, dotyczących głównych problemów globalnych, takimi jak: zmiana klimatu, migracje pasożytów czy koncepcja One Health w odniesieniu do walki z chorobami pasożytniczymi. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wielu badaczy z całego świata.

 

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN reprezentowały  mgr Sylwia Grzelak i dr Aleksandra Cybulska.

 

Mgr Sylwia Grzelak podczas prezentacji przedstawiła wyniki badań dotyczących wykrywania przeciwciał IgG w surowicach myszy i świń eksperymentalnie zarażonych włośniem, wykorzystując uzyskane białka rekombinowane pasożyta (referat: Trichinella britovi recombinant excretory-secretory 21 kDa protein and chymotrypsin-like protein for IgG antibodies level detection in trichinellosis in mice and pigs, autorzy: Sylwia Grzelak, Anna Stachyra, Justyna Bień-Kalinowska).

 

Wyniki badań, prowadzonych w Instytucie, były też prezentowane w formie posterów:

  • „Invasive species as a host for Trichinella nematodes in Central Europe” (autorzy: Aleksandra Cybulska, Aleksandra Kornacka-Stackonis, Marcin Popiołek, Bożena Moskwa). Badania dotyczyły występowania nicieni z rodzaju Trichinella w Centralnej Europie u gatunków inwazyjnych.
  • „Ultrastructure of the egg envelopes and early embryos of Rohdella amazonica (Trematoda: Aspidogastrea)” (autorzy: David Bruce Conn, Zdzisław Świderski, Elane G. Giese, Jordi Miquel). Badania dotyczyły budowy jaj i wczesnego rozwoju embrionalnego Aspidogastrea, Rohdella amazonica, za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM), aby uzyskać wgląd w funkcjonalne cechy rozwojowe i filogenetyczne.
  • „Late embryogenesis and morphogenesis of the cotylocidium larva of Rohdella amazonica (Trematoda: Aspidogastrea)” (autorzy: David Bruce Conn, Zdzisław Świderski, Elane G. Giese, Jordi Miquel). Badania dotyczyły późnych stadiów embriogenezy i morfogenezy larw Rohdella amazonica, aby ujawnić funkcjonalną i rozwojową ultrastrukturę larwy.