Posiedzenie Rady Naukowej IP PAN

XXV Festiwal Nauki
7 października 2021
13th European Multicolloquium of Parasitology
22 października 2021

W dniu 28 września 2021 roku

odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN. Ze względów epidemiologicznych, posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej.

W części otwartej posiedzenia odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr Aleksandrze Cybulskiej oraz dr Aleksandrze Kornackiej-Stackonis.

Podstawą do uzyskania stopnia doktora przez p. Aleksandrę Cybulskiej była rozprawa doktorska pt:” ,,Badanie występowania oraz analiza zmienności genetycznej nicieni z rodzaju Trichinella u wolno żyjących zwierząt w Polsce”. Natomiast podstawą do uzyskania stopnia doktora przez p. Aleksandrę Kornacką–Stackonis była rozprawa doktorska pt. ,,Ocena częstości występowania Toxoplasma gondii u wybranych gatunków zwierząt w środowisku naturalnym w Polsce – badania immunologiczne i molekularne”.

Odbyły się również dwie publiczne obrony rozpraw doktorskich lek. wet. Katarzyny Filip-Hutsch (tytuł rozprawy doktorskiej: . „Badania nad epidemiologią i patologią inwazji pasożytniczych układu oddechowego i pokarmowego łosia (Alces alces) w Polsce” oraz mgr Tomasza Szewczyka (tytuł rozprawy doktorskiej: „Rezerwuar zoonotyczny bakteryjnych patogenów przenoszonych przez stawonogi”).