III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”

Szkolenie BioRad z aparatury do elektroforezy 2-D
15 marca 2021
XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
17 kwietnia 2021

Dnia 12.02.2021

odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”, organizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Celem spotkania była integracja środowiska akademickiego, w tym studentów, doktorantów, pracowników akademickich i specjalistów z różnych obszarów nauk przyrodniczych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną Konferencja odbywała się w formie spotkania on-line.

Podczas konferencji podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób nauki przyrodnicze pomagają człowiekowi i środowisku? Jakie konsekwencje niosą prowadzone przez naukowców badania? Jakie są najważniejsze osiągnięcia w naukach przyrodniczych w ostatnich latach? Jakie płyną z nich praktyczne korzyści? Czy postęp zawsze jest korzystny?

Instytut Parazytologii PAN reprezentowała mgr Aleksandra Cybulska, która przedstawiła wyniki wieloletnich badań podczas prezentacji pt.: „Zwierzęta wolno żyjące jako rezerwuar różnych gatunków nicieni z rodzaju Trichinella” autorstwa: Aleksandra Cybulska (IP PAN), Aleksandra Kornacka-Stackonis (IP PAN), Justyna Bień-Kalinowska (IP PAN), Katarzyna Goździk (IP PAN), Władysław Cabaj (IP PAN), Marcin Popiołek (UWr), Aleksander W. Demiaszkiewicz (IP PAN), Bożena Moskwa (IP PAN).

W ramach badań wykazano, że nicieniami z rodzaju Trichinella zarażonych było ok. 8% badanych zwierząt, a dominującym gatunkiem włośnia występującym w środowisku naturalnym jest T. britovi. Stwierdzono również, że monitoring epidemiologiczny występowania włośni w środowisku powinien być kontynuowany ze względu na utrzymujące się zarażenia nicieniami z rodzaju Trichinella u zwierząt wolno żyjących, szczególnie u gatunków chronionych prawnie (wilk, ryś) oraz zwiększającą się populację gatunków obcych (szop pracz, jenot, szakal złocisty).

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem badaczy z wielu obszarów nauk przyrodniczych, jak również tych obejmujących inne pokrewne dziedziny nauki.