Szkolenie BioRad z aparatury do elektroforezy 2-D

Podpisanie umowy na realizację projektu naukowo-wdrożeniowego
2 marca 2021
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska”
16 kwietnia 2021

W dniach 9 i 10 lutego 2021 r.

w Instytucie Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN odbyło się szkolenie z zakresu obsługi zestawu aparatury do elektroforezy 2-D firmy BioRad prowadzone przez przedstawiciela tej firmy. W spotkaniu, podczas którego przeprowadzono pełną procedurę z wykorzystaniem prób wzorcowych (lizat Escherichia coli), uczestniczyli pracownicy z różnych zespołów badawczych.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był obsłudze urządzenia PROTEAN i12 IEF. System przeznaczony jest do ogniskowania izoelektrycznego białek z wykorzystaniem od 1 do 12 pasków IPG (ang. immobilized pH gradient) o długościach 7, 11, 13, 17, 18 lub 24 cm. Zaletą urządzenia jest osobne zasilanie dla każdego kanału w tacy do ogniskowania, co pozwala na jednoczesne prowadzenie doświadczenia z wykorzystaniem różnych parametrów i protokołów.

Drugi dzień szkolenia przeznaczony był na przeprowadzenie elektoforezy pionowej w żelu poliakrylamidowym w celu rozdziału białek ze względu na ich masę cząsteczkową. Białka wybarwiono z wykorzystaniem Coomassie Brillant Blue. Podczas obu dni szkolenia pracownicy Instytutu mieli okazję poznać dodatkowe zastosowania zestawu do elektorforezy 2-D firmy BioRad oraz przedyskutować problemy badawcze pojawiające się we wcześniejszej pracy z tą techniką.