Nagroda „Naukowiec Przyszłości” – nominacje

Deklaracja dyrektorów instytutów PAN w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
14 stycznia 2021
Wykład pt. „Wewnętrzne życie króla mokradeł – czyli o chorobach pasożytniczych łosi w Polsce”
8 lutego 2021

Nagroda „Naukowiec Przyszłości”

w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, to wyróżnienia przyznawane od 2016 roku. Misją Nagrody jest wyróżnianie polskich i zagranicznych Naukowców, którzy dążą do wykorzystania swoich badań w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju. Nagroda jest formą docenienia pracy zarówno doświadczonego Naukowca, jak i Naukowca będącego na początku swojej kariery, a także ma służyć budowaniu, wzmacnianiu marki osobistej Laureatów Nagrody oraz upowszechnianiu i promowaniu wśród opinii publicznej ich dotychczasowych wyników nowatorskich badań i innowacyjnego sposobu myślenia. 

Ideą Nagrody jest wyszukiwanie, odkrywanie, docenianie i upublicznianie przede wszystkim badań naukowych i ich autorów, którzy aktualnie realizują swoje innowacyjne, nowatorskie projekty, a ich praca  i efekty badań mogą skutkować pozytywnymi zmianami w bliższej lub dalszej przyszłości.

Mgr inż. Alicja Kalinowska

została nominowana (link) do międzynarodowej Nagrody „Naukowiec Przyszłości” w kategorii „Nauka dla lepszego życia w przyszłości” za realizację projektu pt. „Białka pasożytów jako alternatywne metody terapii chorób autoimmunizacyjnych”.

Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak

została nominowana (link) do międzynarodowej Nagrody „Naukowiec Przyszłości” w kategorii „Od innowacji przyszłości do rynkowego sukcesu” za realizację projektu pt. „Nowe narzędzie diagnostyczne medycyny ludzkiej i weterynaryjnej – test diagnostyczny do wykrywania robaka skórnego”.