Kolejne projekty Narodowego Centrum Nauki dla pracowników IP PAN

Warsztaty Edukacyjne „Akademia Czystych Rąk”
3 grudnia 2020
II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae”
14 grudnia 2020

Narodowe Centrum Nauki

opublikowało olejne listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS i MINIATURA. Naukowcy z Instytutu Parazytologii uzyskali finansowanie na realizację dwóch projektów.

OPUS 19

Dr inż. Agnieszka Wesołowska – (Grant realizowany w konsorcjum: Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk; Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego; kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Tomasz Jan Pniewski).

Tytuł projektu: „Odpowiedź immunologiczna po iniekcyjno-doustnej ko-immunizacji antygenami HBV pochodzenia roślinnego polaryzującymi odpowiedź w kierunku Th1 lub Th2, w kontekście potencjalnej terapii chronicznego wzwB” (opis projektu)

MINIATURA 4

Dr inż. Anna Satchyra – Tytuł projektu: „Ocena in vitro właściwości immunomodulacyjnych rekombinowanego białka CLP pochodzącego z włośnia Trichinella britovi”. (opis projektu)