II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae”

Kolejne projekty Narodowego Centrum Nauki dla pracowników IP PAN
14 grudnia 2020
XXIV Festiwal Nauki – podsumowanie
11 stycznia 2021

Dnia 11.12.2020

odbyła się II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych, organizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Celem spotkania była integracja środowiska akademickiego, w tym studentów, doktorantów, pracowników akademickich i specjalistów z różnych obszarów nauk przyrodniczych.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Konferencja odbywała się w formie spotkania on-line.
Instytut Parazytologii reprezentowała mgr Aleksandra Cybulska, która przedstawiła wyniki badań podczas prezentacji pt.: „Występowanie Trichinella spp. u zwierząt wolno żyjących – niekończąca się opowieść?” autorstwa: Aleksandra Cybulska, Aleksandra Kornacka-Stackonis, Bożena Moskwa.

W ramach badan wykazano obecność włośni u co czwartego badanego zwierzęcia, a dominującym gatunkiem włośni był Trichinella britovi.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem badaczy z wielu obszarów nauk przyrodniczych, jak również tych obejmujących inne pokrewne dziedziny nauki.