Granty Narodowego Centrum Nauki dla Pracowników IP PAN

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu w kadencji 2019-2022
8 marca 2020
Trwa nabór do Szkoły Doktorskiej BioPlanet (2020/21)
12 lipca 2020

Narodowe Centrum Nauki

opublikowało listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUSSONATA. Naukowcy z Instytutu Parazytologii uzyskali finansowanie na realizację dwóch projektów.

 

OPUS (Panel NZ6)

Dr inż. Agnieszka Wesołowska –  (Grant realizowany w konsorcjum: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków; Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk; Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk; kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Joanna Kęsik-Brodacka z Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków):

Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cysteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem”.

Link do opisu projektu

 

SONATA (Panel NZ6)

Dr Anna Katarzyna Wrońska –  „Wykorzystanie larw Galleria mellonella jako alternatywy dla ssaczych modeli badawczych- oznaczenie wybranych cytokino-podobnych białek w hemocytach po infekcji grzybem Conidiobolus coronatus oraz po ekspozycji na jego metabolity”.

Link do opisu projektu