Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu w kadencji 2019-2022

Gazeta Nowodworska o badaniach chorób pasożytniczych łosi w Polsce
17 lutego 2020
Granty Narodowego Centrum Nauki dla Pracowników IP PAN
15 czerwca 2020

W dniu 18 lutego 2020 r.

odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu w kadencji 2019-2022. W posiedzeniu uczestniczyła prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

Podczas posiedzenia Rady zaprezentowano trzy wyróżniające się tematy badań statutowych realizowanych w IP PAN w 2019:

Dr Joanna Werszko – Różnorodność i znaczenie muchówek z rodziny narzępikowatych (Hippoboscidae) w przenoszeniu świdrowców z podrodzaju Megatrypanum w Polsce północno-wschodniej – temat 2;

Dr inż. Anna Wrońska – Immunolokalizacja wybranych białek szoku cieplnego (HSP) w hemocytach larw Galleria mellonella zainfekowanych entomopatogennym grzybem Conidiobolus coronatus – temat 9;

Dr hab. Justyna Bień-Kalinowska – „Trichinella britovi jako potencjalny czynnik zachorowań ludzi na włośnicę – porównanie profili białkowych stadiów rozwojowych T. britovi z wykorzystaniem technik z zakresu proteomiki oraz wskazanie białek o potencjale immunodiagnostycznym”; projekt badawczy.

Sprawozdanie z działalności naukowej Instytutu w roku 2019 uzyskało pozytywną opinię członków Rady Naukowej.