Podpisanie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Oferta pracy na stanowisko asystenta
27 października 2018
Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Kaczmarek
28 listopada 2018

W dniu 20 lutego 2020 r.

w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie została podpisana umowa z Konsorcjum na rzecz rozwoju hodowli fermowej jeleniowatych”, którego liderem jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stańskiego PAN.

Umowa dotyczy realizacji operacji pt. „Dziczyzna Fermowa – opracowanie i wdrożenie do praktyki hodowlano-produkcyjnej innowacji w technologii fermowego chowu jeleniowatych oraz opracowanie i wdrożenie metod organizacji wprowadzania jej do obrotu”.

W skład konsorcjum oprócz Instytutu wchodzi 5 podmiotów gospodarczych. Projekt będzie realizowany w Stacji Badawczej w Kosewie Górnym, w ramach działania „Współpraca”. Koszt dofinansowania 326.972,00 zł.