Patent dla IP PAN

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii
17 grudnia 2019
Pracownicy Instytutu członkami Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN w kadencji 2020-2023
17 lutego 2020

Mamy przyjemność powiadomić, że Urząd Patentowy RP w dniu 3 stycznia 2020 r. podjął decyzję o dzieleniu Instytutowi Parazytologii im. Witolda Stafańskiego PAN patentu w sprawie zgłoszenia wynalazku nr. P. 417 949 pt.: „Sekwencje oligonukleotydów oraz ich zastosowanie, sposób wykrywania obecności DNA pasożyta we krwi oraz zestaw, zgłoszonego w UP RP 13 lipca 2016 r.

Przedmiotem zgłoszenia są sekwencje oligonukleotydów scharakteryzowane jako SEQ. ID No. 1 do SEQ. ID No. 8, sposób wykrywania obecności pasożyta we krwi, zestaw do wykrywania obecności DNA Trichinella spp oraz zastosowanie opisanych powyżej oligonukleotydów do produkcji zestawu.

Autorami wynalazku są dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak oraz dr hab. Daniel Młocicki.

Autorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pacy naukowej.