Jubileuszowy XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

Prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz uhonorowany okolicznościową statuetką w czasie konferencji „90 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej”.
17 września 2019
XXIII Festiwalu Nauki w Instytucie Parazytologii
6 listopada 2019

W dniach 8-12 września 2019  r.  w Warszawie odbył się Jubileuszowy XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego (PTP), którego Instytut był jednym ze współorganizatorów. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr Katarzyna Gożdzik oraz  jego członkowie dr hab. Daniel Młocicki prof. nadzw. IP PAN, mgr Aleksandra Cybulska i mgr Aleksandra Kornacka to pracownicy Instytutu. W Zjeździe więzło udział 24 pracowników naukowych Instytutu, którzy prezentowali wyniki swoich badań w formie referatów ustnych i doniesień posterowych podczas 9 sesji naukowych. Jednym ze sponsorów Zjazdu był ESCCAP Polska, którego Prezesem jest dr hab. Jakub Gawor prof. nadzw. IP PAN.

W czasie ceremonii otwarcia dwóch pracowników Instytutu  prof. dr hab. Bożena Moskwa i dr hab. Vasyl Tkach odebrało tytuły Honorowych Członków Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego została uchwalona w dniu 1 września 2010 r. na Zwyczajnym Ogólnym Zebraniu Towarzystwa. Jest ono nadawane zgodnie ze Statutem PTP (rozdz. III, §7)za wybitne zasługi dla rozwoju nauk parazytologicznych. Godność Członka Honorowego PTP jest potwierdzona dyplomem w języku łacińskim. W sesji plenarnej prof. B. Moskwa i dr hab. V. Tkach wygłosili referaty.

Ważną dla Instytutu była również sesja „Ask the Editor Acta Parasitologica” sponsorowana przez wydawcą czasopisma Springera. Sesję prowadził Redaktor Naczelny czasopisma dr hab. Daniel Młocicki. W czasie sesji zostały zaprezentowane zasady procedowania publikacji: od wymagań edytorskich, poprzez zasady recenzowania i proces publikowania.

Zgodnie z tradycją PTP, w czasie Zjazdu odbył się Konkurs Młodego Badacza, w którym uczestniczyli również pracownicy Instytutu; mgr Alicja Kalinowska zajęła III miejsce, a lek wet. Katarzyna Filip-Hutsch została uhonorowana wyróżnieniem.

XXV Zjazd PTP zaszczycili również byli pracownicy Instytutu: profesorowie Katarzyna Niewiadomska, Teresa Pojmańska i Andrzej Malczewski.