Prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz uhonorowany okolicznościową statuetką w czasie konferencji „90 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej”.

15th International Conference on Trichinellosis
17 września 2019
Jubileuszowy XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
30 października 2019

11 września 2019 r. w siedzibie  Białowieskiego Parku Narodowego odbyło się konferencja „90 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej”. Konferencja stanowiła podsumowanie projektu „Dla Lasu Dla ludzi – Leśnictwo XXI wieku w odpowiedzi na oczekiwania społeczeństwa w zakresie edukacji ekologicznej”.

Wydarzenie to stanowiło forum do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony polskiej przyrody i odpowiedzialnego gospodarowania jej zasobami. Podczas konferencji dyskutowano także nad metodami i narzędziami, jakie powinny być stosowane, aby stale podnosić świadomość społeczeństwa na temat lasów i leśnictwa XXI wieku w Polsce.

Do udziału w Konferencji został zaproszony prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz, który został uhonorowany okolicznościową  statuetką. Statuetkę otrzymały osoby, które w sposób znaczący zasłużyły się ochronie żubra w Polsce i na świecie.