15th International Conference on Trichinellosis

34 International Union of Game Biologist Congress (IUGB)
16 września 2019
Prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz uhonorowany okolicznościową statuetką w czasie konferencji „90 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej”.
17 września 2019

W dniach 26-30 sierpnia 2019 r. w Cluj-Napoca (Rumunia) odbyła się 15 Międzynarodowa Konferencja Włośnicowa (15th International Conference on Trichinellosis). Dodatkowo konferencja odbyła się w 60 rocznicę powołania Międzynarodowej Komisji Włośnicowej. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Włośnicowa odbyła się w Warszawie w 1960 r.

Podczas konferencji prezentowano wyniki badań z zakresu biologii, fizjopatologii, epidemiologii, immunologia, a także aspektów kliniczne zakażenia włośniem u zwierząt i ludzi. Dodatkowo przedstawiono aktualne wytyczne i zalecenia dotyczące metod diagnozowania oraz zapobiegania zarażeniom, za szczególnym uwzględnianiem ryzyka zarażenia poprzez żywność.

Instytut Parazytologii reprezentowało 3 pracowników naukowych: prof. dr hab. Bożena Moskwa, dr Anna Stachyra oraz mgr Sylwia Grzelak. 

Prof. dr hab. Bożena Moskwa przewodniczyła sesji II – „Epidemiology of human and animal infection”, a także wygłosiła prezentację pt. „Immunoprevalence of Trichinella nematodes in raccos (Procyon lotor) from Czech Republik, Germany and Poland” podczas Sesji VII -„Detection” (współautorami prezentacji byli Cybulska A., Kornacka A., Popiołek M., Bień-Kalinowska J., Moskwa B.)

Dr Anna Stachyra wygłosiła referat pt.” Immunogenicity of recombinant multi-cystatin-like domain protein form Trichinella britovi: in vitro study in mice model” został wygłoszony w czasie Sesji VII – „Patogenic and imminology” (współautorami prezentacji byli Stachyra A., Basałaj K., Zawistowska-Deniziak A., Grzelak S., Bień-Kalinowska J.)

 Zaprezentowano również dwa postery: The raccoon dog  (Nycetereutes  procyonides) as a reservoir of Trichinella britovi in Poland” autorstwa Cybulska A., Kornacka A., Moskwa B. oraz Comparative analysis of excretory-secretory antigens of Trichinella spiralis and Trichinella brotivi adult worm by two dimentional gel electrophoresis couples by immunoblotting’ autorstwa Grzelak S., Bień-Klinowska J. 

Włośnica to niebezpieczna parazytoza odzwierzęca. Do zarażenia człowieka dochodzi przez zjedzenie mięsa zawierającego inwazyjne larwy pasożyta. Pamiętajmy aby zawsze jeść mięso badane – reguła ograniczonego zaufania obowiązuje.