34 International Union of Game Biologist Congress (IUGB)

Wizyta dr hab. Grzegorza Karbowiaka, prof. nadzw. IP PAN w Instytucie Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach
13 września 2019
15th International Conference on Trichinellosis
17 września 2019

W dniach 26-30 sierpnia 2019 r. w Kownie (Litwa) odbył się 34 International Union of Game Biologist Congress (IUGB). Głównym celem IUGB jest promowanie i rozwój wiedzy z zakresu biologii i ekologii zwierzyny łownej, a także metod zarządzania i ochrony siedlisk naturalnych. Konferencje naukowe organizowane przez IUGB odbywają się co dwa lata począwszy pd 1954 r. Hasłem przewodnim tegorocznego kongesu było: „Wildlife: Coexistance or Opposite?”. Uczestnicy z Litwy, USA, Włoch, Łotwy, Grecji, Słowenii, Norwegii, Francji, Rosji, Węgier, Niemiec, Polski, Finlandii, Szwecji, Czech, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Portugalii czy Serbii aktywnie debatowali o współistnieniu człowieka i dzikich zwierząt w świetle zmian klimatycznych, dzieląc się szeroką gamą obserwacji oraz doświadczeń i badań. Prezentowane wykłady i postery dotyczyły takich zagadnień jak zarządzanie populacjami dzikich zwierząt i ich strukturą genetyczną, relacje pomiędzy drapieżnikiem a ofiarą, gatunki inwazyjne, zmiany klimatyczne pochodzenia antropogenicznego, katastrofy ekologiczne czy choroby pasożytnicze zwierząt łownych.

            Instytut Parazytologii PAN reprezentowała Żaneta Steiner-Bogdaszewska, która była współautorem doniesienia w formie posteru pt.: „mtDNA sequence variation and phylogenetic relationships among populations red deer (Cervus elaphus) in Poland. Autorami doniesienia są Katarzyna Tajchman, Monika Greguła-Kania, Leszek Drozd, Carlos Fonseca, Żaneta Steiner-Bogdaszewska. Celem przeprowadzonych badań zaprezentowanych w trakcie kongresu było ustalenie pokrewieństwa populacji jelenia szlachetnego z siedmiu regionów Polski przy użyciu mtDNA (cytochrom B).