Ogólnopolska Konferencja „IV Białowieskie Spotkania Opiekunów Zwierząt Wolno Żyjących”

Utworzenie Szkoły Doktorskiej BioPlanet
7 czerwca 2019
Seminarium naukowe
13 czerwca 2019

W dniach 30-31 maja 2019 r. w siedzibie Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego odbyła się  Ogólnopolska Konferencja „IV Białowieskie Spotkania Opiekunów Zwierząt Wolno Żyjących” zorganizowana przez BPN oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.

Celem Konferencji było  przekazanie rzetelnej wiedzy na temat zasad właściwego postępowania ze zwierzętami, w tym gatunkami chronionymi, które pojawiły się na terenie zamieszkałym przez człowieka lub zostały znalezione poza terenem zurbanizowanym i wymagają udzielenia pomocy. Organizatorzy konferencji za kluczowe zadanie uznali dwie kwestie: zapoznanie osób, w których kompetencjach leży reagowanie na sytuacje związane ze zwierzętami dzikimi z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz zaprezentowanie sprawdzonych praktyk obchodzenia się ze zwierzętami dzikimi, wymagającymi interwencji, jak m.in. właściwie je chwytać, unieruchamiać, transportować.

 

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN reprezentowali: prof. dr hab. Bożena Moskwa, prof. dr Aleksander Demiaszkiewicz, którzy byli członkami Komitetu Naukowego i współautorami doniesień konferencyjnych. Prof. dr hab. B. Moskwa wygłosiła referat „Występowanie Trichinella spp. u wolno żyjących zwierząt w Polsce, a także przewodniczyła sesji naukowo-weterynaryjnej. Lek wet. Katarzyna Filip, która wygłosiła referat „ Przypadek gzawicy nosowo-gardzielowej u  łosia z województwa lubelskiego, a także była współautorem dwóch  doniesień  konferencyjnych.