Zajęcia ze studentami Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – druga edycja

Posiedzenie Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu
27 maja 2019
Wizyta pracownika Instytutu Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w ranach bezdewizowej wymiany pomiędzy Akademiami.
7 czerwca 2019

Pracownicy Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego (dr hab. Justyna Bień,  dr Katarzyna Goździk  oraz mgr Sylwia Grzelak) po raz drugi byli zaangażowani w realizację fakultetu laboratoryjnego ze studentami Wydziału Biologii II stopnia Uniwersytetu Warszawskiego  w ramach projektu pt. „Modele laboratoryjne diagnostyki parazytologicznej”. Zajęcia prowadzono w semestrze letnim od 8 kwietnia do 4 czerwca, 2019 roku.

Koordynatorem zajęć był Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego a partnerami spoza UW byli Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie i AmerLab Sp. z o.o, Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych (UW/WUM).

Celem ćwiczeń było zapoznanie studentów z zasadami diagnozowania schorzeń pasożytniczych u zwierząt i ludzi wykorzystując modele laboratoryjne. Studenci realizując te zajęcia poznali gatunki chorobotwórcze oraz zapoznali się z zasadami identyfikowania pasożytów metodami parazytologicznymi, immunologicznymi i molekularnymi.

Pracownicy Instytutu Parazytologii w ramach fakultetu przeprowadzili zajęcia pt.:

  1. Pierwotniaki pasożytujące w tkankach Neospora sp.Toxoplasma gondiii sporowce tkankowe w ramach których studenci zapoznali się z hodowlą pasożytniczego pierwotniaka Neospora caninumToxoplasma gondii, metodami serologicznymi (ELISA, Western Blot, IFA) i molekularnymi wykorzystywanymi w diagnozowaniu neosporozy.
  2. Diagnostyka zarażenia Trichinella spp. w ramach którego studenci zapoznali się z metodami laboratoryjnymi wykorzystywanymi w diagnostyce włośnicy tj. ELISA, dwukierunkowa elektroforeza oraz immunoblot. Studenci wykorzystując komercyjny zestaw ELISA zbadali dynamikę odpowiedzi immunologicznej na podstawie poziomu przeciwciał klasy IgG w surowicach pochodzących od eksperymentalnie zarażonych zwierząt.