Wizyta pracownika Instytutu Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w ranach bezdewizowej wymiany pomiędzy Akademiami.

Zajęcia ze studentami Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – druga edycja
7 czerwca 2019
Utworzenie Szkoły Doktorskiej BioPlanet
7 czerwca 2019

Od dnia 27 do 31 maja 2019 roku w Instytucie Parazytologii przebywała DVM Miroslava Vargova z Instytutu Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach. Jej pobyt związany był z realizacją zadania badawczego w ramach wymiany bezdewizowej pomiędzy Polską i Słowacką Akademią Nauk  pt.” Wild carnivores as reservoir of zoonotic diseases in north-eastern Poland (2019-2020) – methodical training for immunodiagnostics at the chosen institute of PAS”.

Podczas 5 dniowego pobytu w Instytucie Parazytologii PAN, w Zakładzie Epidemiologii i Patologii Inwazji Pasożytniczych M. Vargowa pod kierunkiem dr hab. Justyny Bień-Kalinowskiej oraz mgr Sylwii Grzelak zdobywała doświadczenie w technikach laboratoryjnych stosowanych w diagnostyce włośnicy. Zapoznała się z technikami separacji białek: jednokierunkową elektroforezą w warunkach denaturujących (SDS-PAGE), dwukierunkową elektroforezą (2DE); barwieniem białek po elektroforezie oraz z metodą identyfikacji białek za pomocą immunoblottingu (technika western blot). Podczas swojego pobytu M. Vargova przedstawiła referat dotyczący wstępnych wyników swojej pracy doktorskiej pt.: Immunomodulatory effect of enterocins and enterocin-producing Enterococcus spp. and mechanisms of their effect in antiparasitic defense of the host with experimental trichinellosis”.