Utworzenie Szkoły Doktorskiej BioPlanet

Wizyta pracownika Instytutu Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w ranach bezdewizowej wymiany pomiędzy Akademiami.
7 czerwca 2019
Ogólnopolska Konferencja „IV Białowieskie Spotkania Opiekunów Zwierząt Wolno Żyjących”
10 czerwca 2019

 

W dniu 28 maja 2019 r. Dyrektorzy czterech Instytutów Polskiej Akademii Nauk: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Instytut Paleobiologii PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN oraz Instytut Parazytologii PAN podpisali umowę o utworzeniu Szkoły Doktorskiej BioPlanet. Tym samym współtworzona przez cztery Instytuty Szkoła  Doktorska rozpoczęła swoją działalność.

Szkoła przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach nauki biologiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku. Dzięki spójnemu programowi kształcenia oferujemy wyjątkową możliwość zdobycia wiedzy w zakresie wybranych zagadnień biologii, paleobiologii i biogeologii. Interdyscyplinarny profil kształcenia w naszej szkole oraz najlepsza kadra naukowa zapewniają  studiującym gruntowne pogłębienie wiedzy w szerokim zakresie nauk przyrodniczych oraz zrozumienie podstawowych procesów biologicznych i ewolucyjnych świata żywego.

Szkoła Doktorska BioPlanet oferuje tematy doktoratów w zakresie zoologii, ekologii, parazytologii, paleobiologii/paleontologii, biomineralizacji i ewolucji, dotyczące bezkręgowców (głównie owadów) i kręgowców (głównie gadów, ptaków i ssaków), a także inne tematy z pogranicza geologii, biologii i nauk o środowisku. Doktoranci mogą również sami proponować tematy prac doktorskich w porozumieniu z potencjalnymi promotorami.

Więcej na stronie BioPlanet.