Posiedzenie Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu

8 Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza”
23 maja 2019
Zajęcia ze studentami Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – druga edycja
7 czerwca 2019

W dniu 20.05.2019 roku, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu. Uczestniczyli w nim członkowie Komitetu z naszego Instytutu – prof. dr hab. Bożena Moskwa, prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz, prof. dr hab. Władysław Cabaj oraz dr hab. Jakub Gawor. 

Na zaproszenie Prezydium Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu, lek. wet. Katarzyna Filip z Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN wygłosiła wykład  pt. „Najważniejsze parazytozy łosi w Polsce”, w którym przedstawiła dotychczasowe wyniki swoich badań.