8 Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza”

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie
1 kwietnia 2019
Posiedzenie Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu
27 maja 2019

W dniach 17 – 19 maja na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza”.
W tej konferencji uczestniczyła mgr Anna Myczka i w sesji posterowej zaprezentowała prace pod tytułem: „Molecular detection of Anaplasma sp. in game animals” (A. W. Myczka, Z. Laskowski).