Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie