Seminarium naukowe

Sympozjum naukowe „Współczesne techniki mikroskopowe w obrazowaniu materii biologicznej”
19 marca 2019
Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie
1 kwietnia 2019

Dnia 19 marca 2019 r. w siedzibie Instytutu odbyło się seminarium naukowe pt.” Choroby pasożytnicze – nadal aktualny problem kliniczny?”. Referat wygłosiła dr Ewa Talarek  z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  Prelegentka omówiła sytuacje epidemiologiczną dziesięciu zoonoz pasożytniczych, które podlegają obowiązkowemu zgłaszaniu do NIZP-PZH , metody ich diagnozowania i związane z tym trudności. Szczególną uwagę skupiła na kryptosporydiozie, echinokokozie, toksoplazmozie i toksokarozie.  Wyżej wymienione choroby zostały omówione w oparciu o własną praktykę lekarską.