Sympozjum naukowe „Współczesne techniki mikroskopowe w obrazowaniu materii biologicznej”

Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN
14 marca 2019
Seminarium naukowe
1 kwietnia 2019

W dniu 15 marca 2019 r. w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie odbyło się Sympozjum naukowe „Współczesne techniki mikroskopowe w obrazowaniu materii biologicznej”. Organizatorem sympozjum obok PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie była dr Jagna Karcz kierująca Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

W Konferencji uczestniczyły: mgr Aleksandra Cybulska, mgr Sylwia Grzelak, mgr Aleksandra Kornacka i mgr Anna Myczka. 

Oprócz interesujących wykładów, w ramach Sympozjum zwiedzano także plenerową wystawę fotografii zatytułowaną „Świat przyrody malowany elektronami”.