Mgr Aleksandra Cybulska nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Sprawozdanie z seminarium w KPN
14 lutego 2019
Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w kadencji 2019-2022
8 marca 2019

Informujemy, że mgr Aleksandra Cybulska została nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Naukowiec przyszłości, za realizację projektu pn.: Występowanie oraz analiza zmienności genetycznej nicieni z rodzaju Trichinella u wolno żyjących zwierząt (2017/25/N/NZ7/02625).

Organizatorem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju została objęta honorowym patronatem dr Alicji Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Partnerem merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, a Partnerem medialnym – redakcja sekcji Rzecz o Innowacjach i Rzecz o Inwestycjach.

List Nominacyjny mgr Aleksandra Cybulska

Dodatkowo, w dniu 19.02.2019 w wersji drukowanej oraz cyfrowej gazety Rzeczpospolita, w sekcji Rzecz o Innowacjach, ukazał się wywiad z mgr Cybulską, dotyczący realizacji w/w projektu.

Materiały są dostępne pod adresem:

https://cyfrowa.rp.pl/rzecz-o-innowacjach/31660-wlosnica-jest-dalej-powaznym-problemem

oraz

http://rzeczo.pl/wlosnica-jest-dalej-powaznym-problemem/