4th International Conference for Veterinary Medicine Students

Samodzielny Referent w Sekretariacie Instytutu Parazytologii PAN
18 grudnia 2018
VIII Konferencja „Niebezpieczne zoonozy – toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”
10 stycznia 2019

27 i 28 września 2018 roku w Warszawie, odbyła się  4th International Conference for Veterinary Medicine Students. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W konferencji uczestniczyły: lek. wet. Katarzyna Filip oraz mgr Anna Myczka.

Na konferencji przedstawiono 36 doniesień naukowych.

Nasze reprezentantki przedstawiły dwa doniesienia w postaci posterów:

  • Katarzyna Filip Gross and histopathological lesions associated with fatal infection of moose (Alces alces) with liver fluke Parafasciolopsis fasciolaemorpha (K. Filip, T.Huc, A. Demiaszkiewicz)
  • Anna Myczka Detection of Anaplasma sp. in tissues by molecular methods (A.W. Myczka, Z. Laskowski)

Komitet Organizacyjny przewidział po dwie nagrody w każdej sesji konferencyjnej. W sesji posterowej doktoranów, pierwsze miejsce zajęła lek. wet. Katarzyna Filip, a drugie mgr Anna Myczka.

Gratulujemy naszym reprezentantkom i życzymy dalszych sukcesów naukowych!