II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka”

14th International Congress of Parasitology ICOPA 2018
6 października 2018
XXII Festiwal Nauki w Instytucie
15 października 2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka

– problemy współczesnego społeczeństwa

Lublin, 16 listopada 2018 r.

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Serdecznie zapraszamy do udziału w 

II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Choroby zakaźne
 i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa,

która odbędzie się 16 listopada 2018 roku w Lublinie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Wydarzenie to ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz weryfikację postępowania w przypadku chorób zakaźnych i pasożytniczych. Ideą Konferencji jest stworzenie forum dyskusyjnego, na którym przedstawiciele różnych dziedzin nauki podejmą obrady oraz próbę skonkretyzowania efektywnych procedur postępowania, a także przedstawią obecny stan wiedzy.

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz specjalistów z zakresu m.in. medycyny, epidemiologii czy biotechnologii. Podczas spotkania będziemy poruszać takie tematy, jak diagnostyka i postępowanie terapeutyczne, szczepienia ochronne, przyczyny i skutki epidemii, bioterroryzm, a także konsekwencje migracji.

Uczestnicy Wydarzenia mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących nauki medyczne i pokrewne, zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami dotyczącymi chorób zakaźnych i pasożytniczych, a także inspiruje do dalszych badań naukowych.

 

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 11 października 2018 r.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej  www.konferencja-chorobyzakazne.pl