14th International Congress of Parasitology ICOPA 2018

Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN
27 lipca 2018
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka”
9 października 2018

W dniach 19-24 sierpnia 2018 r.

w Daegu, Korea Południowa odbył się 14th International Congress of Parasitology ICOPA 2018. W kongresie uczestniczyło 1385 naukowców z 80 krajów z całego świata. Przedstawiciele parazytologii mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich najnowszych badań w formie prezentacji ustnych, bądź plakatów. Podczas kongresu przedstawiono 820 prezentacji ustnych w 134 sesjach oraz 484 plakaty w 2 sesjach posterowych.

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN reprezentowały dr Anna Stachyra oraz mgr Sylwia Grzelak, które prezentowały wyniki badań prowadzonych w ramach projektu NCN, SONATA BIS (UMO-2015/18/E/NZ6/0050) realizowanego w Instytucie pod kierunkiem dr hab. Justyny Bień.

Przedstawione doniesienia w formie plakatów dotyczyły:

  • Cloning, expression and identification of Trichinella britovi multi-cystatin-like domain protein (CLP)” autorstwa: Stachyra A., Basałaj K., Zawistowska-Deniziak A., Bień J.
  • Cloning, expression and identification of Trichinella britovi 14-3-3-like protein 2 (14-3-3-LP2)” autorstwa: Stachyra A., Basałaj K., Zawistowska-Deniziak A., Bień J.
  • Trichinella britovi muscle larvae and adult worms: Stage-specific and common antigens detected by two dimensional gel electrophoresis (2-DE) based immunoblotting” autorstwa: Grzelak S., Bień J.

Zaprezentowano również postery

  • Preliminary data on Sarcocystosis spp. in farm fallow deer (Dama dama) in Poland” autorstwa: Grzelak S., Cabaj W., Bień J., Goździk K., Steiner-Bogdaszewska Ż., Bogdaszewski M., Moskwa B. oraz
  • Immunomodulatory effect of recombinant Fasciola hepatica cathepsins on human macrophages” autorstwa: Stachyra A., Sielicka A., Basałaj K., Norbury L., Wesołowska W., Wędrychowicz H., Zawistowska-Deniziak A.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż mgr Sylwia Grzelak jako jedyna z polskich uczestników prezentowała swoje wyniki w formie referatu pt. „Immuno-proteomic analysis of Trichinella spiralis and Trichinella britovi muscle larvae excretory-secretory proteins recognized by sera from patients with trichinellosis„.

Wygłoszone podczas międzynarodowego kongresu referaty oraz prowadzone dyskusje pozwoliły na wymianę wiedzy oraz doświadczeń specjalistów.

Zgodnie z decyzją Światowej Federacji Parazytologów, gospodarzem kolejnego kongresu – 15th ICOPA będzie Kopenhaga.