Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN

Konferencja „Przyszłość Polskiej Akademii Nauk i jej Instytutów Naukowych”
26 lipca 2018
14th International Congress of Parasitology ICOPA 2018
6 października 2018

Instytut Nauk Geologicznych PAN – Lider Projektu

 

wraz z Partnerami:

– Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
– Instytutem Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN,
– Instytutem Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,

informują, iż ubiegają się wspólnie o Fundusze Unijne w ramach projektu pn.:

„Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN
zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Oś priorytetowa I
„Zmniejszenie emisyjności gospodarki”

Działanie 1.3
„Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”

Poddziałanie 1.3.1
„Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”

 

Celem projektu jest termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN, zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie, polegającą na wymianie istniejącej nieszczelnej stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, dociepleniu dachu, modernizacji instalacji c.o i c.w.u., modernizacji oświetlenia, modernizacji wind, wprowadzeniu zarządzania energią w zakresie ciepła i oświetlenia, przeniesieniu instalacji elektrycznej, sieci informatycznej i telefonicznej w związku z wymianą parapetów, montażu paneli PV wspomagający istniejącą instalację elektryczną, wymianie grzejników i montażu zaworów termostatycznych, wymianie baterii zlewozmywakowych na nowe z organicznym czasem działania wraz z perlatorami.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co poza wymierną korzyścią ekonomiczną związaną z obniżeniem kosztów eksploatacyjnych budynku, spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Okres realizacji projektu: lata 2018 – 2020

Całkowita wartość projektu: 3 833 171,44 zł

w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3 258 195,72 zł