Granty

XVIII Konferencja DIAGMOL 2017
7 grudnia 2017
Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Parazytologii
12 marca 2018

W 2017 roku pracownicy Instytutu otrzymali następujące granty:

MOBILNOŚĆ PLUS (MNiSW) – dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak – 36 miesięcy (Leiden University Medical Center, Holandia)

PRELUDIUM (NCN) – mgr Aleksandra Cybulska – 36 miesięcy (streszczenie projektu)

MINIATURA (NCN):

  • dr inż. Katarzyna Basałaj 
  • dr Witold Jeżewski
  • dr Anna Maria Pyziel
  • dr Emilia Włóka
  • dr Anna Wrońska
  • dr Piotr Wróblewski
  • dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak

Aktualnie prowadzony jest również grant SONATA BIS (NCN) – dr hab. Justyny Bień (streszczenie projektu).

Gratulujemy!