XXI Festiwal Nauki

I Konferencja Naukowo Szkoleniowa w Ciechanowcu
10 listopada 2017
Kolejny przypadek włośnicy u dzika w województwie mazowieckim.
12 marca 2018

Zgodnie z wieloletnią  tradycją

pracownicy Instytutu prezentowali swoją wiedzę podczas tegorocznego XXI Festiwalu Nauki, który odbywał się w dniach 24.09.2017 r. (spotkanie weekendowe) oraz 26-28.09.2017 r. (lekcje dla dzieci szkół podstawowych).

Organizatorami zajęć byli: dr inż. Katarzyna Basałaj, dr inż. Emilia Włóka, dr inż. Anna Wrońska, dr inż. Anna Zawistowska oraz mgr Agata Kaczmarek. Lekcje festiwalowe odbyły się przy wsparciu mgr Alicji Sielickiej, dr Agnieszki Wesołowskiej, Katarzyny Powązki oraz Antoniny Lewickiej.

Wieloletnim koordynatorem Festiwalu z ramienia Instytutu jest dr inż. Emilia Włóka.

W ramach spotkań weekendowych odbył się wykład „Krew ssaków i hemolimfa owadów-podobieństwa i różnice”. W części praktycznej uczestnicy samodzielnie przygotowali preparaty mikroskopowe z krwi ssaków oraz hemolimfy larw mola woskowego Galleria mellonella, a następnie oglądali pod mikroskopem wybarwione rozmazy. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy certyfikat.

Lekcje festiwalowe „Jakie to proste, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o swojej komórce” składały się z dwóch części: pierwsza − to teoretyczne wprowadzenie słuchaczy w tematykę zagadnień, część druga − to zajęcia praktyczne. Podczas zajęć praktycznych uczniowie samodzielnie wykonali preparaty z własnych komórek nabłonkowych, a następnie obserwowali pod mikroskopem ich wybarwione jądra komórkowe. Uczniowie ponadto oglądali fluorescencyjne komórki bakterii, mogli własnoręcznie zastosować techniki wykorzystywane na co dzień w laboratoriach (rozdział DNA w żelu agarozowym, wirowanie zawiesiny) oraz zbudowali białko na bazie mRNA. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom.

W Festiwalu organizowanym przez Instytut uczestniczyły 92 osoby.