Oferta pracy – stypendium doktoranckie

Oferta pracy na stanowisko adiunkta
13 września 2017
Umowa z firmą BIOMIBO
13 września 2017

Praca w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN – stypendium doktoranckie

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe biologiczne lub pokrewne albo status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub studenta co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
 • Doświadczenie w pracy z technikami badawczymi takimi jak: elektroforeza w żelu poliakrylamidowym i agarozowym, Western Blot, ELISA, PCR
 • Predyspozycja do pracy ze zwierzętami
 • Umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych oraz prawidłowego prowadzenia
  dokumentacji badań
 • Znajomość podstawowych analiz z użyciem programów bioinformatycznych i statystycznych
 • Samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań badawczych
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Mile widziany udokumentowany dorobek naukowy
 • Umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, silna motywacja do pracy, samodzielność, ciekawość naukowa.

Warunki zatrudnienia:

 • finansowanie w formie stypendium w wysokości 3000 PLN/miesiąc (okres 24 miesiące z możliwością przedłużenia)
 • przyznanie stypendium jest równoznaczne z podjęciem w roku 2017 r. studiów doktoranckich we wskazanej jednostce
 • rozpoczęcie pracy w projekcie w roku 2017 r.

Termin składania ofert: 1 październik 2017, 00:00

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj: Oferta pracy-NCN SonataBis 2017

Streszczenie projektu znajduje się tutaj