Oferta pracy na stanowisko adiunkta

Oferta pracy na stanowisko asystenta
24 sierpnia 2017
Oferta pracy – stypendium doktoranckie
20 września 2017

Praca w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Nazwa jednostki: Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Nazwa stanowiska: Adiunkt w Pracowni Fizjologii w Zakładzie Biologii Molekularnej

Wymagania:

  • stopień doktora w zakresie biologii lub biotechnologii,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • praktyczną znajomość technik badawczych i obsługi urządzeń stosowanych w w/w Pracowni,
  • umiejętność planowania badań, opracowywania wyników badań i przygotowywania publikacji w języku angielskim,
  • dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • znajomość oprogramowania komputerowego przydatnego w opracowywaniu wyników eksperymentalnych oraz redagowaniu prac naukowo-badawczych (np. Word, Excel, PowerPoint, inne)

Termin składania ofert: 26 wrzesień 2017

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj: Oferta pracy-adiunkt