Oferta pracy na stanowisko asystenta

Oferta pracy na stanowisko Post-doc
18 września 2020
Oferta pracy na stanowisko adiunkta
13 września 2017

Praca w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

Nazwa jednostki: Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Nazwa stanowiska: asystent w Zakładzie Różnorodności Biologicznej Pasożytów (Pracownia Biologii, Systematyki i Zoogeografii Helmintów)

Wymagania:

  • Zainteresowanie pracą naukową
  • Tytuł magistra lub równoważny, preferowani absolwenci kierunków biologicznych
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej
  • Podstawowa wiedza z zakresu zoologii, ekologii i parazytologii
  • Brak uprzedzeń i przeciwwskazań do pracy z materiałem zwierzęcym oraz ze zwierzętami laboratoryjnymi
  • Umiejętność pracy w zespole

Termin składania ofert: 15 wrzesień 2017

Pełna treść ogłoszenia znajduje się tutaj: Oferta pracy-asystent