Seminarium w IP PAN

Posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych
20 grudnia 2016
Posiedzenie Rady Naukowej
20 grudnia 2016

W dniu 29 listopada 2016

w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN odbyło się seminarium naukowe, na którym dr Robert Mysłajek (Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski) wygłosił referat pt. „Wielki powrót – ekologiczne, genetyczne i zdrowotne aspekty odtwarzania się populacji wilka w Polsce„. Dr R. Mysłajek prowadzi badania nad czynnikami kształtującymi strukturą genetyczną populacji wilka na obszarach niedawno zrekolonizowanych przez ten gatunek w zachodniej Polsce.

Drugi referat pt.: „Pasożyty wilków – wyniki wstępne” wygłosiła dr Katarzyna Goździk (Pracownia Fizjopatologii).