Posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych

Seminarium w IP PAN
20 grudnia 2016
Seminarium w IP PAN
20 grudnia 2016

W dniu 23 listopada 2016 r.

w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN odbyło się posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

W posiedzeniu wzięli udział Członkinie i Członkowie Wydziału II PAN, Członkinie i Członkowie Rady Kuratorów Wydziału II PAN, Członkinie i Członkowie Akademii Młodych Uczonych Wydziału II PAN oraz Dyrektorzy ocenianych jednostek naukowych.

Podczas posiedzenia przedstawiono wyniki prac Komisji ds. okresowej oceny następujących jednostek naukowych: PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Instytutu Dendrologii PAN, Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.

Przewodniczący Rady Kuratorów prof. dr hab. Romuald Zabielski przedstawił wyniki prowadzonych konkursów na stanowiska dyrektorów instytutów Wydziału II PAN oraz informacje o przekształceniach jednostek posiadających status pomocniczych jednostek naukowych.