Spotkanie Europejskiej Rady do Spraw Pasożytów Zwierząt Towarzyszących (ESCCAP)

XX Festiwal Nauki w Instytucie
4 listopada 2016
Wizyta w Instytucie Zoologii im. I.I. Schmallhausena w Kijowie
20 grudnia 2016

W dniach 19-20 października 2016

odbyła się w Granadzie (Hiszpania) konferencja „Vector-borne Diseases 2016” (Choroby przenoszone przez wektory) zorganizowana przez ESCCAP – Europejską Radę do Spraw Pasożytów Zwierząt Towarzyszących. Polskę reprezentował dr hab. Jakub Gawor, członek ESCCAP, pełniący jednocześnie funkcję prezesa Stowarzyszenia ESCCAP Polska, jednego z dwunastu narodowych oddziałów ESCCAP.

W ramach dwudniowych wykładów plenarnych przedstawiono epidemiologię i diagnostykę przenoszonych przez owady (komary, muchówki) oraz pajęczaki (kleszcze) najistotniejszych jednostek chorobowych występujących u psów i kotów na terenie Europy (borelioza, anaplazmoza, babeszjoza, lejszmanioza i dirofilarioza). Wykładowcami byli specjaliści z Niemiec (R. Straubinger, Instytut Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Wet. w Monachium), Włoch (L. Kramer, Uniwersytet w Parmie), Hiszpanii (G. Miro, Wydział Weterynaryjny, Uniwersytet Complutense w Madrycie), Izraela (G. Baneth, Szkoła Weterynaryjna Uniwersytetu Hebrew) i Stanów Zjednoczonych (M. Lappin, Uniwersytet w Kolorado).

Istotnym tematem poruszanym w trakcie wykładów oraz następujących po nich dyskusji był problem zagrożeń zoonotycznych (choroby odzwierzęce), wśród których najistotniejszy stanowi lejszmanioza, inwazja pierwotniaków przenoszona przez muchówki (Phlebotomus spp.), dla której psy stanowią najważniejszy rezerwuar na terenach endemicznych (południe Europy), ale ostatnio stwierdzanej także w Niemczech, Rumunii i na Węgrzech.